ผอ.สบค.กอ.รมน. ต้อนรับคณะข้าราชการกองทัพอากาศ

เมื่อวันอังคารที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐๐๐ พล.ท. วิรัตน์  แป้นพงษ์ ผอ.สบค.กอ.รมน. ต้อนรับคณะข้าราชการกองทัพอากาศที่ปฏิบัติหน้า ณ กอ.รมน. ในวงรอบ ตุลาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๒๐ คน ณ สำนักงาน ผอ.สบค.กอ.รมน.

View More ผอ.สบค.กอ.รมน. ต้อนรับคณะข้าราชการกองทัพอากาศ

ผช.ผอ.สบค.กอ.รมน.(๒) เป็นประธานการประชุมการจัดทำสื่อวีดิทัศน์

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙๓๐ พ.อ. รณภพ  วิเชียรวรรณ ผช.ผอ.สบค.กอ.รมน.(๒) เป็นประธานการประชุมการจัดทำสื่อวีดิทัศน์ เพื่อเผยแพร่การบริหารงานบุคลากร สบค.กอ.รมน. ครั้งที่ ๑๕ ณ ห้องประชุม สบค.กอ.รมน.(๔๑๒)

View More ผช.ผอ.สบค.กอ.รมน.(๒) เป็นประธานการประชุมการจัดทำสื่อวีดิทัศน์

ผช.ผอ.สบค.กอ.รมน.(๒) เป็นประธานการประชุมการจัดทำสื่อวีดิทัศน์

เมื่อวันพุธที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙๓๐ พ.อ. รณภพ  วิเชียรวรรณ ผช.ผอ.สบค.กอ.รมน.(๒) เป็นประธานการประชุมการจัดทำสื่อวีดิทัศน์ เพื่อเผยแพร่การบริหารงานบุคลากร สบค.กอ.รมน. ครั้งที่ ๑๔ ณ ห้องประชุม สบค.กอ.รมน.(๔๑๒)

View More ผช.ผอ.สบค.กอ.รมน.(๒) เป็นประธานการประชุมการจัดทำสื่อวีดิทัศน์

รอง ผอ.สบค.กอ.รมน.(๑) เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่ต้อนรับและลงทะเบียน

เมื่อวันพุธที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓๓๐ พล.ต. อนุชา  สังฆสุวรรณ รอง ผอ.สบค.กอ.รมน.(๑) เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่ต้อนรับและลงทะเบียนในการเตรียมการงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๒ และแถลงแผนการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๓๒๒ ชั้น ๓ อาคาร กอ.รมน.

View More รอง ผอ.สบค.กอ.รมน.(๑) เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่ต้อนรับและลงทะเบียน

ผอ.สบค.กอ.รมน. เป็นประธานการพบปะกำลังพล

เมื่อวันพุธที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙๓๐ พล.ท. วิรัตน์  แป้นพงษ์ ผอ.สบค.กอ.รมน. เป็นประธานการพบปะกำลังพล เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้กับกำลังพล สบค.กอ.รมน. ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคาร ศปก.ทบ. (เดิม)

View More ผอ.สบค.กอ.รมน. เป็นประธานการพบปะกำลังพล

ผช.ผอ.สบค.กอ.รมน.(๒) เป็นประธานการประชุมการจัดทำสื่อวีดิทัศน์

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓๑๕ พ.อ. รณภพ  วิเชียรวรรณ ผช.ผอ.สบค.กอ.รมน.(๒) เป็นประธานการประชุมการจัดทำสื่อวีดิทัศน์ เพื่อเผยแพร่การบริหารงานบุคลากร สบค.กอ.รมน. ครั้งที่ ๑๓ ณ ห้องประชุม สบค.กอ.รมน.(๔๑๒)

View More ผช.ผอ.สบค.กอ.รมน.(๒) เป็นประธานการประชุมการจัดทำสื่อวีดิทัศน์

ผอ.สบค.กอ.รมน. เป็นประธานในพิธีแสดงความยินดีกับข้าราชการที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙๐๐ พล.ท. วิรัตน์ แป้นพงษ์ ผอ.สบค.กอ.รมน. เป็นประธานในพิธีแสดงความยินดีกับข้าราชการที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น พล.ต. นิพนธ์  บรรพตเสต เป็น รอง ผอ.สบค.ปรมน.ทบ. และ พ.อ. รณภพ  วิเชียรวรรณ เป็น ผช.ผอ.สบค.ปรมน.ทบ.พร้อมทั้งเป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ส.ต. ให้แก่…

View More ผอ.สบค.กอ.รมน. เป็นประธานในพิธีแสดงความยินดีกับข้าราชการที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น

ว่าที่ร้อยตรี เชิดชัย วุฒิชัย รหัส ๓A-๑๗๑ สังกัด สบค.กอ.รมน. วิทยากรจิตอาสา หลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ รุ่นที่ ๓/๖๒ เป็นวิทยากรจิตอาสา

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙๐๐ ว่าที่ร้อยตรี เชิดชัย วุฒิชัย รหัส ๓A-๑๗๑ สังกัด สบค.กอ.รมน. วิทยากรจิตอาสา หลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ รุ่นที่ ๓/๖๒ เป็นวิทยากรจิตอาสา ณ ห้องประชุมโซนเอ ชั้น ๖ อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

View More ว่าที่ร้อยตรี เชิดชัย วุฒิชัย รหัส ๓A-๑๗๑ สังกัด สบค.กอ.รมน. วิทยากรจิตอาสา หลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ รุ่นที่ ๓/๖๒ เป็นวิทยากรจิตอาสา

ผอ.สบค.กอ.รมน. เป็นประธานในการต้อนรับ ผอ.กองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ (กคคส.ยธ.) พร้อมคณะฯ

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ ตุลำคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓๓๐ พล.ท. วิรัตน์ แป้นพงษ์ ผอ.สบค.กอ.รมน. เป็นประธานในการต้อนรับ ผอ.กองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ (กคคส.ยธ.) พร้อมคณะฯ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ ห้องประชุม สบค.กอ.รมน. (๔๑๒)

View More ผอ.สบค.กอ.รมน. เป็นประธานในการต้อนรับ ผอ.กองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ (กคคส.ยธ.) พร้อมคณะฯ

รอง ผอ.สบค.กอ.รมน.(๑) เป็นประธานการประชุม เรื่องการจัดทำอัตรากำลังพล

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔๓๐ พล.ต. อนุชา  สังฆสุวรรณ รอง ผอ.สบค.กอ.รมน.(๑) เป็นประธานการประชุม เรื่องการจัดทำอัตรากำลังพล ตอนที่ ๓ อัตรากำลังพล สบค.กอ.รมน. ณ ห้องประชุม สบค.กอ.รมน. (๔๑๒)

View More รอง ผอ.สบค.กอ.รมน.(๑) เป็นประธานการประชุม เรื่องการจัดทำอัตรากำลังพล