ผอ.สบค.กอ.รมน. พร้อมกำลังพล สบค.กอ.รมน. ร่วมกิจกรรม พิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗๐๐
พล.ท.วิรัตน์ แป้นพงษ์ ผอ.สบค.กอ.รมน. พร้อมกำลังพล สบค.กอ.รมน. ร่วมกิจกรรม
พิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ณ บริเวณอาคารรื่นฤดี กอ.รมน.