รอง ผอ.สบค.กอ.รมน.(๑) เป็นประธานการประชุม เรื่องการจัดทำอัตรากำลังพล

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔๓๐ พล.ต. อนุชา  สังฆสุวรรณ รอง ผอ.สบค.กอ.รมน.(๑) เป็นประธานการประชุม เรื่องการจัดทำอัตรากำลังพล ตอนที่ ๓ อัตรากำลังพล สบค.กอ.รมน. ณ ห้องประชุม สบค.กอ.รมน. (๔๑๒)