ผอ.สบค.กอ.รมน. เป็นประธานในการต้อนรับ ผอ.กองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ (กคคส.ยธ.) พร้อมคณะฯ

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ ตุลำคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓๓๐
พล.ท. วิรัตน์ แป้นพงษ์ ผอ.สบค.กอ.รมน. เป็นประธานในการต้อนรับ ผอ.กองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ
(กคคส.ยธ.) พร้อมคณะฯ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ ห้องประชุม สบค.กอ.รมน. (๔๑๒)