ผอ.สบค.กอ.รมน. เป็นประธานในพิธีแสดงความยินดีกับข้าราชการที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙๐๐ พล.ท. วิรัตน์ แป้นพงษ์ ผอ.สบค.กอ.รมน. เป็นประธานในพิธีแสดงความยินดีกับข้าราชการที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น พล.ต. นิพนธ์  บรรพตเสต เป็น รอง ผอ.สบค.ปรมน.ทบ. และ พ.อ. รณภพ  วิเชียรวรรณ เป็น ผช.ผอ.สบค.ปรมน.ทบ.พร้อมทั้งเป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ส.ต. ให้แก่ นาย วีระวร  แสนเสร็จ สังกัด สง.ปรมน.ทบ. ณ ห้องประชุม ๔๑๒ สบค.กอ.รมน.